O Ladivalu
Istraživanje

Uspešno istraživanje i inovacije za zdravlje Vaše kože.

Naš vlastiti sektor istraživanja i razvoja je posebno vredan resurs za STADA-u - najviši standardi kvaliteta predstavljaju kamen temeljac jednog od vodećih proizvođača proizvoda za zaštitu od sunca u Nemačkoj.

Know-how za proizvode za zaštitu od sunca od 1984: Na STADA-inoj lokaciji u Bad Vilbelu, nove formulacije Ladivala® se razvijaju i testiraju prema kozmetičkim kriterijumima kao što su npr. prijatan osećaj na koži ili razmazivost. Kompatibilnost sa kožom ispituje se u saradnji sa specijalnim institutima za testiranje. Za razliku od mnogih drugih kozmetičkih proizvoda i proizvoda za negu, Ladival® se proizvodi isključivo u farmaceutskim uslovima. Na taj način je garantovan konstantno visok kvalitet. utvrđeno, da ova oštećenja nastaju čak i pre nego što koža pocrveni na suncu. Prema tome, obavezno izbegavati čak i blage opekotine od sunca!

U okviru skrininga novih aktivnih supstanci za sredstva za zaštitu od sunca, STADA godinama uspešno sarađuje sa renomiranim institutom za medicinska istraživanja u oblasti životne sredine (IUF) na univerzitetu Hajnrih Hajne u Dizeldorfu. Iz ove istraživačke saradnje nastali su između ostalog mezanizmi ćelijske zaštite kao što je enzim za regeneraciju fotoliaza (nalazi se u Ladival® Akut Après Pflege) kao i trostruka ćelijska zaštita protiv UVB, UVA i infracrvenog A zračenja (nalazi se u svim Ladival® proizvodima) koja je jedinstvena u Evropi.

Kao lider u kompetencijama i inovacijama sa više od 30 godina iskustva, STADA će i dalje investirati u istraživanje i razvoj kako bi mogla da ponudi inteligentnu i apsolutno pouzdanu zaštitu od sunca.
Moglo bi i ovo da Vas interesuje